Juridische assistentie

Juridische assistentie voor advocaten en juristen

VoS fungeert voor juristen en advocaten als extra ondersteuning en achterwacht. Kun je extra handen gebruiken, zeker in een situatie waar tijdsdruk speelt? Laat je direct assisteren door VoS. Wij zijn gewend om in te springen en bij te staan wanneer nodig. Schakel ons in voor het:

  • opnemen van de telefoon;
  • inplannen van zittingen;
  • versturen van correspondentie en faxen naar rechtbanken;
  • uitwerken en versturen van juridische stukken per speciale post;
  • inventariseren van vragen van (nieuwe) cliënten en doen van intakes.

VoS verzorgt juridische assistentie, ook voor beginnende juristen. Dit gebeurt te allen tijde onder uiterste discretie en door hiervoor geselecteerde en gescreende secretaresses.

Probeer onze service
nu 15 dagen gratis.

Al onze diensten op een rij